teme za raspravit

humanity – lakše sa zločinima (ubojstvo na 6 npr)

covenants / camarilla / odnos s ljudima

  • Lancea Sanctum / inkvizicija / curia
  • Invictus – stara rimska aristokracija (nasljedstvo)
  • Camarilla i wingovi: nestabilan alliance nekoliko covenanta, prema requiem for rome
  • Ordo Dracul: upstart, moguće povezati sa mladim drakulom
  • nećem samo standardne covenante pa im dati novi twist, iako ih se može uzeti za početak, danse macabre ima nekih novih covenanta

NPCs
vukodlaci

klanovi

  • otkud dolaze, prema requiem for rome (julii = ventrue = rimljani, mekhet = egipćani, nosferatu = etrušćani, gangrel = barbari…), just a possibility

teme za raspravit

Sprezzatura the_evil_gm