ideas

M = Marin
P = Pero
N = Nikola

1480 – 1500
Borgia
Machiavelli N M
Venecija – sewers P
tonući grad P
Firenca banke N
otkrivena Amerika
križarski ratovi N
duždeva palača N
Dubrovnik N M
Sulejman Veličanstveni M
Turci
Drakula N P
Leonardo da Vinci M
kardinali
maleni samostani
thieves guild N P
prosjaci / spies P M
pidgeons
rats
trgovina brodovima / brodogradnja M
Malta
Zadar
sveci, mučenici
Petrarca
umjetnost, prostitucija N
rimsko pravo
kamatarenje / uzuarenje N M
lov na divljač
Austro Ugarska
Rusija
Istanbul / Carigrad
Sicilija / krvna osveta P M
stare ceste
stare kanalizacije
kršćanstvo
Dominikanci, Benediktinci, Franjevci M
židovi
duhan?
ferreti
pomorske bitke
gusari N
mreža špijuna / eunuh P M
barber – surgeon
Richelieu / kardinal M
vještice, covens, mages P
werewolves, caves P M
Rim
baklje kao osvjetljenje
katakombe M P
grobnice svetaca
padobran
templari M P
pivnice / taverne P
kuće / zgrade kao insule
inns along the road
circus maximus
huligani / bande
brda Rima
necropolis podno Rima M
pergament M
pošta
golubi pismonoše
knjigovodstvo
kurije
utvrde M
gradovi države
villa / villa rustica
seljaci
hamajlije
hermits, witch doctors M
ljekovito bilje
Apostolska palača
pečati
diplomatski poslanici P
lovački psi
Richard, ivan bez zemlje
konji, kočije
robovi, sluge
svijeće, vosak P
sprave za mučenje P N M
tamnice P M
podzemne katakombe / sastanci
urote N P M
politika, visoka politika N M
lakohol, pivo, vino
vino = krv
lemuri M
relikvije svetaca
pokrštavanja
osvajački ratovi
Arapi
plaćenićke vojske P
condottieri N P
porez, sakupljači poreza (pljačka / = pljačka) P
vitezovi
šeširi, haljine, košulje M
izmet na ulicama
sprezzatura M
kvadril
kovani novac
zlatne poluge
stoka
Pietro Aretino
Dante
Boccaccio
alkemičari M N
putujući trgovci M N
vrhunski kovači M
oznaka kovača N M
gradska straža M
plemićke vojske M
dogovoreni brakovi M
bogate obitelji / plemenite obitelji M P
povećalo
umjetnost mačevanja P M M (jako mu se sviđa)
grčka umjetnost
kiparstvo P
skrivene poruke u slikama P M M (jako mu se sviđa)
raspored ulica / trgova P M
švirsarska garda P M
umjetnici u doticaju s kindredima
venec. karneval
Kolumbo
raskol crkve
pisma, pera
krasopis
grbovi / heraldika N
spaljena Aleksandrija N
Islam N
valute
ratovi
trgovina N
pad Carigrada
Siget
inkvizicija P
kuga N P
knjige / umjetnost
SRCNJN
kijev
kompas P
druge religije
mušketiri
ubojice N P
London
paranoja / strah P
tehnologija, tehnološka otkrića
arhitektura
tavern brawls
banketi
vlastela
praznovjerje N P
sikstinska kapela N
engleska
robin hood
slabljenje crkve
balovi
štakori i muhe
švicarska garda

ideas

Sprezzatura the_evil_gm